تعمیر و نگهداری کمپرسور هوا – بخش اول

تعمیر و نگهداری کمپرسور هوا - گروه تعمیر و نگهداری تجهیزات دوار ویسمن جم

تعمیر و نگهداری کمپرسور هوا شامل مجموعه ای از اقدامات است که نیاز است در مراحل مختلف روی کمپرسورهای هوا از هر برند و مدل انجام شود. چه از یک کمپرسور هوا استفاده کنید چه چند تا از آن‌ها، باید به طور معمول اجزای کلیدی دستگاه را بررسی کرده و در صورت لزوم آ‌ن‌ها را […]